Yhteiskuntavastuu

Matinkylän Huolto Oy:n ympäristönhallintajärjestelmä dokumentoitiin ja otettiin käyttöön vuoden 1998 loppupuolella. Se ei sinänsä tuonut mukanaan suuria mullistuksia, sillä olemme aina toiminnassamme pyrkineet kiinnittämään huomiota ympäristökysymyksiin. Ympäristökatselmuksen tekeminen sekä ympäristöpolitiikan ja -ohjelman määrittäminen antoivat pikemminkin ympäristöasioille vankan perustan, jonka mukaan voimme arvioida kehitystarpeita. Julkaisemme vuosittain toimintaamme koskevan ympäristöraportin.

Kulutusseuranta ja jätehuolto

Matinkylän Huollossa on ympäristöasiat otettu huomioon jo pitkään. Esimerkiksi asiakasyhtiöiden energian- ja vedenkulutuksen seuranta ja niistä tiedottaminen ovat olleet jo vuosia erinomaisella tasolla. Asiakasyhtiöidemme ilmoitustauluilla on nähtävissä viimeisimmät kulutustiedot. Myös jätehuolto on hoidettu hyvin: mm. kartongin ja paperin erilliskeräykset on hoidettu keskitetysti Matinkylän Huollon toimittua aloitteentekijänä.

Toimintamme ympäristövaikutukset

Ympäristökatselmuksen yhteydessä totesimme, että oman toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät ulkoalueiden hoidossa ja puhtaanapidossa tarvittavan kaluston käyttöön ja hankintaan, hiekan levitykseen ja poistoon, veden ja konttoripaperin kulutukseen sekä jätehuoltoon.

Päästöt pienemmiksi

Kaluston osalta on tavoitteenamme vähentää kaluston käytön aiheuttamia kielteisiä ympäristövaikutuksia kuten pakokaasu-, melu- ja hajupäästöjä. Tähän pyrimme mm. seuraamalla polttoaineen kulutusta, käyttämällä sähköautoja mahdollisuuksien mukaan, valitsemalla mahdollisimman taloudelliset ajoreitit ja minimoimalla siirtymäajot ja kylmäkäynnistykset. Huoltohenkilökunnan käyttöön on hankittu polkupyöriä ja henkilökunnan ajotottumuksiin on myös pyritty vaikuttamaan.

Ympäristöpolitiikkamme

Ympäristöpolitiikkamme toimii perustana niille päämäärille, tavoitteille ja toimenpiteille, jotka olemme itsellemme asettaneet ja joiden avulla ympäristöasioita yrityksessämme edelleen kehitetään.