PTS


Kunnossapidon periaateohjelma, käytännön työkalu kiinteistönpitoon

Tiedotusvälineet ovat viime vuosina kirjoittaneet paljon asiaa ja myös luoneet huomattavan määrän hysteriaa kiinteistöjen kunnossapidon ja erityisesti home- ja kosteusasioiden ympärillä.

Kiinteistöjen ja osakkeiden kaupan yhteydessä on käyty vilkasta keskustelua siitä että mitä tietoja myyjän tulisi antaa ostajalle kaupan yhteydessä. Asetelma on varsin kiusallinen monissa tilanteissa, koska lyhytnäköisesti ajatteleva myyjä ei välttämättä halua hänelle epäedullisia mahdollisesti myyntihintaa alentavia tekijöitä kertoa ja taas ostaja haluaisi ne varsin tarkkaan tietää. Asuntokauppalain mukaan myös isännöitsijä on tiedossaan olevat tosiasiat velvollinen kertomaan ja kiinteistövälittäjälläkin on laaja vastuu kaupan yhteydessä anetuista tiedoista.

Valitettavan yleistä alalla on, että vain lain vaatima minimi taso useimmin ilmoitetaan, eli yhtiökokouksessa jo päätetyt korjaukset.

Matinkylän Huolto Oy:n isännöimissä kohteissa on jo laajasti otettu käyttöön kunnossapidon periaateohjelmia, joissa avoimesti kerrotaan kaikki tehdyt merkittävät kertaluonteiset hankkeet yhtiön lähihistoriasta, päätetyt korjaukset sekä muut tiedossa olevat hankkeet. Tämä "muut tiedossa olevat hankkeet" on se oleellinen lisä, mitä useimmat tahot välttävät kertomasta.Tähän osaan on tavallisen alaa tuntemattoman henkilön ymmärrettävissä olevalla tavalla luetteloitu ne korjaushankkeet, mitkä on odotettavissa kaikella todennäköisyydellä lähimmän 10 vuoden aikana. Kyseessä ei ole mikään kaiken kattava "arvauslista", vaan tarvittaessa tarkkoihin rakennusosakohtaisiin kuntotutkimuksiin tai visuaalisiin kuntoarvioihin perustuva näkemys tulevista korjaustarpeista. Esitetty näkemys pohjautuu kiinteistöalan tutkimustietoon pohjautuvaan rakennusosien keskimääräisistä kestoista tehtyihin arviotietoihin.

Esimerkiksi, jos kiinteistön lämmönvaihdin oheislaitteineen on uusittu vuonna 1985, on se uusimistarpeessa aikavälillä 2002 -2012, koska yleinen teknistaloudellinen vaihtimien käyttöikä on 15 - 20 vuotta. Kyllähän tällaisen arviolta noin 20.000 euroa maksavan hankkeen tieto on aivan oleellinen uudelle ostajalle.