ISA

Julkaistu MASA 1/2003 lehdessä. Teksti: Jarmo Asikainen, Isännöitsijöiden auktorisointiyhdistys ISA ry

ISA-isännöitsijöitä valvotaan

Isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistys ISA ry auktorisoi määrätyt edellytykset täyttäviä isännöitsijöitä ja isännöintiyhteisöjä. Auktorisoinnin merkkinä on ISA-tunnus. Auktorisoidussa isännöintiyhteisössä koko henkilöstön on toimittava auktorisoinnin vaatimusten ja hyvän isännöintitavan mukaisesti.

ISA valvoo auktorisoitujen isännöitsijöiden ja isännöintiyhteisöjen toimintaa vuosi-ilmoituksin sekä kurinpitomenettelyn ja auditoinnin avulla. Vuosi-ilmoituksissa auktorisoidut raportoivat toimintansa muutoksista ja hankkimastaan täydennyskoulutuksesta ja samalla kontrolloidaan muun muassa vakuutusten voimassaolo.

Kurinpitomenettely on asiakkaiden väylä puuttua auktorisoidun isännöitsijän tai isännöintiyhteisön hyvän isännöintitavan vastaiseen toimintaan. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä kanteluoikeus on rajattu taloyhtiön hallitukseen ja tilintarkastajiin.

Vuoden 2000 alusta lukien on ollut käytössä isännöintiyhteisöjen auditointi. Auditoinnin suorittamista varten ISA ja Kiinteistöalan koulutuskeskus ovat kouluttaneet 30 auditoijaa, joiden toimintaa ISA yhdenmukaistaa ja ylläpitää heidän osaamistaan.

Auditoinneissa tutustutaan yrityksen toimintaan paikan päällä ja peilataan yrityksen toimintatapoja auktorisointiedellytyksiin ja hyvään isännöintitapaan.

Paitsi valvonnan vuoksi, auditointia harjoitetaan myös isännöintiyhteisöjen toiminnan ja palvelun laadun kehittämiseksi. Isännöintiyhteisön auktorisointiedellytyksiä on laajennettu vuoden 2003 keväällä. Auktorisointiedellytyksissä on muun muassa määräyksiä asiakasyhtiöille tuotettavista palveluista.

Uutta on, että auktorisointiedellytykset sisältävät määräyksiä myös auktorisoidun isännöintiyhteisön johtamisesta ja kehittämisestä. Näiden uusien edellytysten avulla pyritään ohjaamaan kaikki auktorisoidut yhteisöt entistä määrätietoisemmin jatkuvaan toimintojensa kehittämiseen.

Auktorisointiedellytyksä voidaankin käyttää itsearvioinnin välineenä. Itsearvioinnin kautta isännöintiyhteisö voi tunnistaa ne toiminnot, jotka vaativat eniten kehitystyötä.

Lisätietoja ISA:sta, auktorisointiedellytyksistä ja hyvästä isännöintitavasta löytyy osoitteesta www.isa-yhdistys.org.