ISA-auktorisointi ja muut sertifikaatit

Matinkylän Huolto Oy:n toimintaa arvioivat kolmen vuoden välein tapahtuvan ISA auditoinnin lisäksi vuosittain ulkopuoliset riippumattomat tahot.

Arviointien perusteella Matinkylän Huolto Oy:lle myönnetyt todistukset ja sertifikaatit, ovat vahvistus toimintamme luotettavuudesta, taloudellisesta tilastamme sekä toimintakulttuurimme ja -periaatteemme arvoista, joita noudatamme päivittäisessä työssämme.

 

ISA-Auktorisointi


ISA-auktorisoinnin voi saada vain yritys, joka täyttää tietyt auktorisointikriteerit. Auktorisointiin kuuluu osana DNV GL Business Assurance Finland Oy:n tekemä yrityksen toiminnan arviointi eli auditointi, joka tehdään kolmen vuoden väliajoin.

ISA-yritys:
1. noudattaa isännöinnin eettisiä ohjeita.
2. sitoutuu ISA:n valvontamenettelyyn.
3. auditoidaan säännöllisesti.
4. noudattaa yhtenäisiä toimintatapoja koko yrityksessä/ryhmässä ja osoittaa tämän dokumentoimalla alla mainitut toimintatavat.

Katso ISA -todistuksemme täältä

 

Hyvä isännöintitapa ja isännöinnin eettiset ohjeet 


Auktorisoidut isännöitsijät ja isännöintiyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan niin sanottua hyvää isännöintitapaa. Auktorisoidut yritykset huolehtivat siitä, että sen työntekijät tuntevat ohjeet ja noudattavat niitä. Myös tilaajan, eli taloyhtiön, on hyvä tuntea isännöinnin eettiset ohjeet.

Katso Hyvä Isännöintitapa - Isännöinnin eettiset ohjeet täältä

Katso Matinkylän Huolto Oy:n eettiset ohjeet täältä

 

AAA-luottoluokitus


AAA-luottoluokitus kategorisoi yrityksen seitsemään eri luokkaan. Korkeimpien luottoluokkien vaatimuksena ovat keskimääräistä paremmat talouden tunnusluvut, positiivinen tausta ja maksukäyttäytyminen sekä riittävä toiminnan volyymi. AAA-luokitus on korkein luokitus.

Katso AAA-luottoluokituksemme täältä

 

Menestyjät


Alma Talent analysoi vuosittain suomalaisten yritysten menestystä oikaistujen tilinpäätöstietojen avulla. Menestyjäluokituksessa yrityksen taloudellinen suorituskyky pisteytetään usean eri tunnusluvun pohjalta. Kultakin osa−alueelta yritys saa pisteet omassa kokoluokassaan sekä vertailtuna kaikkiin Alma Talent Tietopalveluiden tietokannan yrityksiin, että vertailtuna yrityksen oman toimialan muihin yrityksiin.

Katso Menestyjät -sertifikaattimme täältä

 

Suomen Vahvimmat Platina


Suomen Vahvimmat Platina -sertifikaatti myönnetään yritykselle, jonka luottoluokitus on ollut korkeimmassa luokassa (AA+ tai AAA) vähintään kolmena peräkkäisenä vuonna.

Katso Suomen Vahvimmat Platina -sertifikaattimme täältä

 

Avainlippu-merkki


Avainlippu-merkki voidaan myöntää suomalaiselle palvelulle. Avainlippu-merkin käyttöoikeutta myönnettäessä yksilöidylle ja nimetylle palvelulle tai niiden yhdistelmille palvelun tulee täyttää seuraavat myöntämisedellytykset:

  • Palvelu on tuotettu Suomessa.
  • Palvelun kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta.
  • Hakijayhteisöllä on merkittävä kotimainen omistusosuus ja Suomessa toimiva johto.
  • Hakijayhteisön pääkonttori on Suomessa.

Katso Avainlippu -merkki sertifikaattimme täältä