Arvot, visio ja missio

Matinkylän Huolto Oy:n toiminta-ajatuksena on "tuottaa alueen toimintaan ja asumiseen liittyvät peruspalvelut laadukkaasti siten, että alueella on hyvä asua ja toimia".

Kaiken toimintamme peruskiviä ovat suunnitelmallisuus, tehokkuus ja taloudellisuus. Näiden perusasioiden hallintaan ja kehittämiseen olemme vuosien mittaan määrätietoisesti panostaneet yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Asiakaslähtöisyys, turvallisuus ja nykyaikaisuus ovat ominaisuuksia, joita asiakkaamme ovat meissä arvostaneet.

Nykyaikaista kiinteistönpitoa asiakkaan eduksi

Olemme kiinteistönhuollon ja isännöinnin palveluyrityksenä suuri paikallistoimijoiden joukossa. Siksi meillä on ollut varaa panostaa alan viimeisimpään tietotekniikkaan ja henkilöstömme koulutukseen. Läpinäkyvien tietojärjestelmien avulla asiakas voi halutessaan seurata monia toimintoja suoraan Internetin kautta. Tekniikka auttaa meitä keskittymään tärkeimpään eli asiakkaidemme palvelemiseen.

Meillä on pitkäaikainen kokemus hankkia asiakkaillemme mittavat ostoedut monissa eri hankinnoissa suuren volyymimme turvin. Tämä voidaan tehdä aina yksilöllisesti asiakkaan erityistarpeet huomioiden.

Osaaminen luo turvallisuutta

Asunto on lähes jokaiselle suomalaiselle elämän suurin investointi ja siksi on tärkeää, että siitä pidetään hyvää huolta. Palveluksessamme on kiinteistönhoidon eri osa-alueiden ammattilaisia, joita koulutamme jatkuvasti pysymään tehtäviensä tasalla. Asiantuntijamme hoitavat huolella ja pitkäjänteisesti asiakasyhtiöidemme hallinnolliset tehtävät ja talouden sekä vievät ammattitaidolla läpi laajat korjaushankkeet asiakkaan tarpeet huomioiden ja ulkopuolisiin asiantuntijoihin turvautuen siinä laajuudessa kuin asiakas haluaa. Asiakkaamme voivat luottaa osaamiseemme - olemme olleet ISA-auktorisoitu isännöintitoimisto jo vuodesta 1988 lähtien. Auktorisoituja yhteisöjä valvotaan ISA ry:n laatimien sääntöjen mukaan.

Suunnitelmallisuus estää ikävät yllätykset

Mikäli kiinteistönhoitoa ei perusteta suunnitelmallisuuteen ja ennakointiin, saattavat virheet tulla kalliiksi ongelmien ilmaantuessa yhtä aikaa. Lähes kaikille isännöinnissämme oleville asiakasyhtiöillemme on tehty pitkälle historiatietoihin ja laajoihin kuntotutkimuksiin pohjautuvat kiinteistönpidon periaateohjelmat. Ohjelmissa on esitetty keskeiset korjaus- ja kehittämistarpeet seuraavalle 10 vuotiskaudelle. Kun ohjelmat on vielä hyväksytty kunkin yhtiön yhtiökokouksessa ja liitetty isännöitsijäntodistuksen oheen, on suunnitelmallinen elinkaaren hallinta taattu.