Asiantunteva isännöitsijätoimistosi Espoossa

Matinkylän Huolto Oy:n isännöitsijät saavat asiat sujumaan yhdessä hallituksen, ammatti­organi­saation ja kumppanuusverkoston kanssa. Isännöinti perustuu isännöitsijän / isännöinti­organisaation ja asiakasyh­tiön hallituksen väliseen keskinäiseen luottamukseen.

Palveluksessasi ovat taloyhtiöiden vastuuisännöitsijöiden lisäksi kiinteistösihteerit, kirjanpitäjät ja teknisiin asioihin keskittyvät projektipäälliköt sekä asiakaspalvelupisteessämme työskentelevä palvelutiimimme.
Edellä mainittujen henkilöstöryhmien kautta hoituu suoraan jopa 70% päivittäisistä asioista.
Hallinnollinen isännöitsijä keskittyy pääasiassa hallituk­sen kanssa työskentelyyn ja toimii keulakuvana yhtiön asioiden hoidossa. 

Isännöit­sijä ja hallituksen puheen­johtaja valmistelevat yhdessä asiat hallituksen kokouksiin päätöksentekoa varten. Isännöitsijä vastaa asiakasyhtiön johtamisesta, hallinnon moitteettomasta hoitamisesta sekä palvelujen hankkimisesta talolle. Kohtei­den ominaispiirteistä ja monien muidenkin muuttujien vuoksi on yhdellä isännöitsijällä hoidet­tava­naan noin 15 - 22 kohdetta.