Matinkylän Huolto Oy
Etusivu > Yritysesittely

Matinkylän Huolto Oy

Isännöintitoimintamme on ollut ISA-auktorisoitu jo vuodesta 1988 lähtien. Isännöintiyhteisömme on auditoitu viimeksi vuonna 2011.

Matinkylän Huolto poikkeaa monista muista kiinteistöalan yrityksistä omistuspohjansa ja tavoitteidensa suhteen. Olemme asiakasyhtiöidemme omistama, voittoa tavoittelematon yritys, jonka ensisijaisena tavoitteena on tuottaa asiakkaidensa tarvitsemat isännöinti-, kiinteistönhoito-, ympäristönhoito ja rakennuttamispalvelut mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti siten, että asiakkaiden omaisuuden arvo säilyy tai nousee asiakkaan omista tavoitteista riippuen

Lähellä asiakkaita myös fyysisesti

Toimitilamme sijaitsevat keskeisellä paikalla Matinkylässä. Asiointi asiakaspalvelupisteissämme on siis helppoa. Huomattava osa henkilökunnastamme asuu Matinkylässä, joten tuntuma alueen asioihin säilyy myös työajan ulkopuolella.

Toimimme myös edunvalvojana

Matinkylän Huolto Oy on valinnut toimintastrategiakseen osallistua alueen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, koska sen kautta asiakkaidemme omaisuuden arvo tulee parhaiten turvatuksi. Laajan yhteistyöverkostomme kautta pidämme jatkuvasti yllä yhteyksiä eri sidosryhmiin alueen kannalta parhaan tuloksen aikaansaamiseksi. Olemme olleet mukana kaikissa keskeisissä alueen kehittämishankkeissa jo vuosikymmenten ajan. Matinkylän arvostus asuinalueena on yrityksemme, alueemme asiakasyhtiöiden sekä Espoon kaupungin ja muiden keskeisten sidosryhmien yhteisponnistuksin noussut valtavasti, erityisesti viimeisten vuosien aikana Kauppakeskus Iso Omenan tulon myötä.

Koulutus- ja kehitystoiminta

Nykyaikainen kiinteistönpito on varsin vaativaa toimintaa, jossa oikeat päätökset edellyttävät oikeaa tietoa tuekseen. Koulutamme jatkuvasti omaa henkilöstöämme sekä kehitämme asiakasyhtiöidemme hallitusten jäsenten ja asukastoimikuntien edustajien tietämystä kiinteistönhoitoasioissa. Järjestämme koulutustilaisuuksia, joihin hankimme luennoitsijoiksi alan asiantuntijoita.

Matinkylän Huolto Oy on ollut edelläkävijä monessa kiinteistönhoitoalan kehityshankkeessa.

Matinkylän Huolto Oy on vuonna 1969 perustettu kiinteistöalan palveluyritys. Palvelemme kiinteistöhuollon tehtävissä pääasiallisesti Matinkylässä ja sen lähialueilla Etelä-Espoossa. Isännöintimme piirissä on kohteita myös muilta alueilta. Isännöinti- ja huoltopalvelujemme piirissä on lähes 200 kiinteistöä ja noin 8500 huoneistoa. Palvelemme siis yli 12 000 asiakkaan monipuolista joukkoa.

Liputus

Pähkinänkuoressa

  • Perustettu 1969
  • Työntekijöitä n. 50
  • Liikevaihto n. 4,6 milj. euroa
  • Sopimusasiakkaita n. 200
  • Asiakasyhtiöiden asukasmäärä yli 12 000